BETONING s.r.o.

BETONING s.r.o.

Profil - References

Structural & Architectural Design of Building and Civil Engineering Works
Navrhovanie konštrukcií budov a inžinierskych stavieb (statika a architektúra)
Repair & Reconstruction
Opravy a rekonštrukcie
Consulting & Verification
Konzultácie a posudky
Research & Experiments
Výskum a experimenty
Loading Tests
Zaťažovacie skúšky
Background of Eurocodes
Konzultácie k navrhovaniu podľa spoločných európskych noriem platných na Slovenku
Eurovea

Projekty

Eurovea v Bratislave

Most v Trenčíne

Most v Púchove

Most Púchovská priehrada

Kontakty

BETONING, s.r.o.
Invoice data:
IČO: 35919922
DIČ: 2021958829
IČ DPH: SK2021958829
Address:
Mozartova 2/A
811 02 Bratislava
Slovakia
E-mail: officebetoning.sk
John

Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.

Kontakt

E-mail: fillobetoning.sk
Mobil: +421 903 403 553

Jane

Prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.

Kontakt

E-mail: halvonikbetoning.sk
Mobil:+421 903 030 396